A szovjet–palesztin hazugság

A szovjet–palesztin hazugság
  • „A Palesztinai Felszabadítási Szervezetet (PFSZ) a KGB álmodta meg, amely különleges vonzalommal viseltetett a ’felszabadító szervezetek’ irányában.” – Ion Mihai Pacepa, a román hírszerző szolgálat egykori vezetője.
  • A KGB először Arafat hivatalos, kairói születési okmányait semmisítette meg és fiktív dokumentumokkal helyettesítette, azt állítva, hogy Jeruzsálemben született, így palesztinai származású. – Ion Mihai Pacepa.
  • „Az iszlám világ egy előkészítő petri-csésze, amelyben az Amerika-gyűlöletnek, a marxista leninista gondolkodásmód baktériumából kitenyésztett, virulens törzsét nevelhetjük ki. Az iszlám antiszemitizmus gyökerei mélyek…Nekünk csupán ismételgetnünk kell témáinkat: hogy az Egyesült Államok és Izrael ’fasiszta-imperialista – cionista államok’, amelyeket gazdag zsidók finanszíroznak.” – Jurij Andropov, a KGB volt elnöke.
  • A Szovjetunió már 1965-ben is hivatalos javaslatot tett az ENSZ-ben a cionizmus kolonializmusként és rasszizmusként való elítélésére. Jóllehet a szovjetek első kísérlete kudarcot vallott, az ENSZ rendkívül hálás befogadó közönségnek bizonyult a szovjet bigottizmusra és propagandára. 1975 novemberében végre elfogadták 3379-es határozatot, amely a „rasszizmus- és a faji megkülönböztetés egy formája”-ként ítéli el a cionizmust.

________________________________________________________________

 

A legújabb felfedezést, miszerint Mahmud Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke a KGB damaszkuszi kémje volt 1983-ban, a fősodorbeli média számos orgánuma „történelmi kuriózumként” tálalta – azt a kellemetlenséget leszámítva, hogy a hírek éppen akkor kaptak szárnyra, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök új tárgyalásokat próbált szervezni Abbász és Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök között. Várható módon a Palesztin Hatóság azonnal visszautasította a híresztelést. Nabil Shaath, a Fatah egyik tisztségviselője letagadta, hogy Abbász valaha is együttműködött volna a KGB-vel, az állítást pedig lejárató kampánynak titulálták.

A felfedezés korántsem „történelmi kuriózum”, hanem a sok közül egyik darabját képezi a  XX- XXI. századi iszlám terrorizmus eredetének kirakós játékában. Ezeket a gyökerek ugyanis szándékosan kuszálják össze és ködösítik el azok az átlátszó kísérletek, amelyek arra irányulnak, hogy egy bizonyos narratíva szerint mutassák be napjaink terrorizmusának okait, miközben valamennyi, ezt cáfoló bizonyítékot „összeesküvés elméletnek” titulálva söpörnek le.

A legutóbbi nyilvánosságra került hírben nincs semmi konspiratív. Az Egyesült Királyságbeli Cambridge Universty Churchill Központi Levéltárban található Mitrokhin archívum egyik dokumentumának része. Vaszilij Mitrokhin a szovjet külföldi hírszerzőszolgálat egyik magas rangú tisztje volt, akit később KGB-levéltárossá fokoztak le. Óriási, életveszélyes kockázatot vállalt, amikor 12 évet töltött azzal, hogy szorgalmasan másolta a titkos KGB–aktákat, amelyek máshogy nem váltak volna hozzáférhetővé a nyilvánosság számára ( a Szovjetunió bukása ellenére a KGB külföldi hírszerzésének a levéltárai zárva maradtak a nyilvánosság előtt.) 1992-ben, amikor Mitrokhin az Egyesült Királyságba disszidált Oroszországból, magával vitte a lemásolt aktákat is. A Mitrokhin levéltár titkosítás alól feloldott részei Christopher Andrew cambridgei professzor gondozásában kerültek a nyilvánosság elé, aki a szovjet disszidenssel közösen írta meg a két kötetes, A Mitrokhin-archívumok című könyvet. A Mitrokhin archívumok egyebek mellett számos, nyugaton és a világ más részein tevékenykedő KGB-kém leleplezését tették lehetővé.

Figyelembe véve, hogy a KGB milyen hatalmas befolyást gyakorolt a nemzetközi ügyekre, igen sajnálatos, hogy a KGB befolyásának és dezinformációs műveleteinek teljes története közel sem olyan ismert, mint amennyire kellene. A KGB ellenséges műveleteket hajtott végre a NATO egészével, a Szovjet blokkon belüli demokratikus ellenzékkel szemben, és olyan felforgató eseményeket kezdeményezett Latin Amerikában és a Közel-Keleten, amelyek hatása mindmáig érződik.

A KGB továbbá rendkívül aktív szerepet játszott azoknak a latin amerikai és közel keleti úgynevezett „felszabadító mozgalmaknak” a létrejöttében, amelyek később gyilkos terrorizmusba torkolltak. Ezt számos forrás dokumentálja, többek között a Mitrokhin archívum, valamint Ion Pacepanak, legmagasabb rangú kommunista tisztségviselőnek, akinek valaha sikerült elmenekülnie az egykori szovjet blokkból – a könyvei és írásai is.

Egyik, a FrontPage Magazin-nek adott, 2004-es interjújában Pacepa elmondta:

A Palesztinai Felszabadítási Szervezetet (PFSZ) a KGB álmodta meg, amely előszeretettel alapított ‘felszabadító szervezeteket’. Ott volt a Bolíviai Nemzeti Felszabadító hadsereg, amelyet a KGB hozott létre Ernesto „Che” Guevara segítségével és a KGB műve a Palesztinai Demokratikus Felszabadítási Front is, számos bombatámadás elkövetője. A 422, a KGB által gondosan összeválogatott  palesztin képviselőből álló első PFSZ tanács 1964-ben fogadta el a Palesztin Nemzeti Chartát, ezt a Moszkvában összeállított dokumentumot. A Palesztin Nemzeti Szövetség és a palesztin alkotmány szintén Moszkvában látta meg a napvilágot Ahmed Shuqairy, egy KGB befolyása alatt álló ügynök  bábáskodásával, aki a PFSZ első elnöke lett.

A Wall Street Journalban Pacepa elmagyarázta, hogyan építette fel a KGB Arafatot, vagy mai szóhasználattal, hogyan dolgoztak ki számára egy narratívát.

[Arafat] az egyiptomi burzsoázia tagja volt, aki a KGB egyik külföldi hírszerzője hatásra vált elkötelezett marxistává. A KGB a Moszkva keleti részén levő, Balashikha nevű, különleges műveletekre szakosító iskolájában képezte ki, és a 60’-as évek közepében úgy döntött, hogy a PFSZ leendő vezetőjét neveli ki belőle. A KGB először Arafat hivatalos, kairói születési okmányait semmisítette meg és fiktív dokumentumokkal helyettesítette, azt állítva, hogy Jeruzsálemben született, így palesztinai származású.

Mint a néhai történész, Robert S. Wistrich írta Egy halálos rögeszme című könyvében, a Hatnapos háború egy hosszas és intenzív kampányt szabadított el, amelynek révén a Szovjetunió delegitimizálni akarta Izraelt és a cionizmusként ismert zsidó önrendelkezési mozgalmat. A Szovjetunió ily módon kívánta visszaállítani presztízsét, amelyet igencsak megnyirbált Izrael arab szövetségesei fölött aratott győzelme.

1967 utána Szovjetunió folyamatos anticionista propagandával kezdte elárasztani a világot….A történelem folyamán csupán a náciknak sikerült 12 éves uralmuk alatt, ilyen mértékű és folyamatos, koholt vádak áradatát produkálnia, melyek eszközként szolgáltak  kül – és belpolitikai céljaik elérésére. [1]

Ennek érdekében a Szovjetunió számos náci „hívószót” alkalmazott, melyek révén az izraeliek 1967-es, az arabok fölött aratott győzelmét agresszióként láttathatta. Ezek némelyikét a nyugati baloldal még mindig alkalmazza Izraellel szemben: pl. „népirtók”, „rasszisták”, „herrenvolk”

A Szovjetunió ezen kívül részt vállalt egy, az arab világban folytatott, nemzetközi lejárató kampányban is. 1972-ben a Szovjetunió elindított egy „SIG”   (Cionista kormányok) fedőnevű műveletet azzal a céllal, hogy az Egyesült Államot egy olyan arrogáns és gőgös zsidó feudumként állítsa be , amelyet zsidó forrásokból finanszíroznak, és zsidó politikusok vezetnek, akiknek célja az egész iszlám világ leigázása. A szovjet tömbből mintegy 4000, egy régi cári Oroszország-beli hamisítvány, a Cion bölcseinek jegyzőkönyvei több ezer példányával felfegyverkezett ügynököt küldtek az iszlám világba. Jurij Andropov, a KGB elnöke szerint:

„Az iszlám világ egy előkészítő petri-csésze, amelyben az Amerika-gyűlöletnek – a marxista leninista gondolkodásmód baktériumából kitenyésztett – virulens törzsét nevelhetjük ki. Az iszlám antiszemitizmus gyökerei mélyek…Nekünk csupán ismételgetnünk kell témáinkat: hogy az Egyesült Államok és Izrael „fasiszta-imperialista – cionista államok”, amelyeket gazdag zsidók finanszíroznak. Az iszlám rögeszmésen törekedett arra, hogy megakadályozza, hogy a „hitetlenek” elfoglalják a területeit, és igen fogékony lenne a mi jellemzésünkre, miszerint az Egyesült Államok Kongresszusa nem más, mint egy telhetetlen cionista szervezet, amelynek célja cionista gyarmattá változtatni a világot.”

A Szovjetunió már 1965-ben is hivatalos javaslatot tett az ENSZ-ben a cionizmus kolonializmusként és rasszizmusként való elítélésére. Jóllehet a szovjetek első kísérlete kudarcot vallott, az ENSZ rendkívül hálás befogadó közönségnek bizonyult a szovjet bigottizmusra és propagandára. 1975 novemberében végre elfogadták 3379-es határozatot, amely a „rasszizmus- és a faji megkülönböztetés egy formája”- ként ítéli el a cionizmust. Ezt majd egy évtizedes, a harmadik világra irányuló, szorgalmas szovjetpropaganda követte, amely a nyugati imperializmus és rasszizmus trójai falovaként állította be Izraelt. Ennek a kampánynak az volt a célja, hogy a szovjet külpolitika támogatókat nyerjen magának Afrikában és a Közel Keleten [2]. A másik taktika abban állt, hogy – vizuális és verbális eszközökkel egyaránt – folyamatosan párhuzamot vontak Izrael és Dél – Afrika között (így röppent fel az „izraeli apartheidként” elhíresült kacsa).

De nem csak a harmadik világ, hanem a nyugati baloldal is megette ezt a szovjet propaganda- maszlagot. Az utóbbi tekintélyes részét mind a mai napig terjeszti. Tulajdonképpen rasszistának bélyegezni valakit, bárkit a baloldal elsődleges fegyverévé vált azokkal szemben, akikkel nem ért egyet.

Jasszer Arafat (balra) Nicolae Ceausescu román elnök társaságában egy 1974-es, Bukarestben tett látogatás alkalmából.  Kép forr: Román Nemzeti Történelmi Múzeum
Jasszer Arafat (balra) Nicolae Ceausescu román elnök társaságában egy 1974-es, Bukarestben tett látogatás alkalmából. Kép forr: Román Nemzeti Történelmi Múzeum

Az Izrael lejáratására irányuló szovjet taktikák részét képezte abbeli fáradozásuk is, hogy a PFSZ-t „tiszteletre méltóvá” tegyék. Pacepa szerint ezzel a feladattal Nicolae Ceausecu román vezetőt bízták meg, akinek hihetetlen propaganda- bravúrokkal sikerült elérni, hogy Nyugaton „mérsékelt” kommunista országnak lássák a könyörtelen román rendőrállamot. Mint végül az 1989-es, Nicolae Ceausescu és felesége, Elena Ceausescu ellen folytatott, kivégzésükkel záruló perből kiderült, semmi nem állhatott ennél távolabb az igazságtól.

Pacepa így írt a Wall Street Journalba:

„1978 márciusában titokban Budapestre vittem Arafatot, hogy megkapja az utolsó eligazításokat arról, hogyan viselkedjen Washingtonban. „Egyszerűen folyamatosan úgy kell tenned, hogy szakítani szándékozol a terrorizmussal és hajlandó vagy elismerni Izraelt. Újra meg újra meg újra” – magyarázta neki Ceausescu….Ceausescut eufóriával töltötte el az a kilátás, hogy ő is meg Arafat is képes lehet leakasztani egy-egy Nobel díjat olajág-színjátékukkal.

…Ceausecunak nem sikerült megkapnia a Nobel díjat. De Arafat 1994 –ben megkapta az övét- és mindezt azért, mert a tökéletesen végig játszotta azt a szerepet, amit ráosztottunk. A Terrorista Palesztinai Felszabadítási Szervezetét egy száműzetésben levő kormánnyá (Palesztin Hatóság) alakította át, folyamatosan úgy téve, mintha gátat akarna szabni a palesztin terrorizmusnak, miközben hagyta, hogy az zavartalanul folytatódjon. Két évvel az Oslói Egyezmény aláírását követően a palesztin terroristák által meggyilkolt izraeliek száma 73%-al emelkedett.”

Vörös horizontok című könyvében Pacepa leírja, hogy Arafat azt mondta neki egyik, a PFSZ bejrúti központjában akkoriban lezajlott megbeszélésük során, hogy Ceausescu megpróbálja „tiszteletreméltóvá” tenni a PFSZ-t.

„Forradalmár vagyok. Egész életemet a palesztin ügynek és Izrael megsemmisítésének szenteltem. Nem fogok megváltozni sem kompromisszumot kötni. Nem fogok egyetérteni senkivel, aki Izraelt államként ismeri el. Soha….De mindig kész vagyok elhitetni a Nyugattal azt, hogy én akarom azt, amit Ceausescu testvérem akar tőlem.” [3]

A propaganda nagyszerűen kikövezte a terrorizmus útját – magyarázta Pacepa a National Reviewben.

Aleksandr Sakharovsky tábornok, aki létrehozta a kommunista Románia titkosszolgálatának szerkezetét, majd Szovjet Oroszország összes külföldi hírszerző szervezetének élére állt, gyakran okított így: „A mai világban, amikor a nukleáris fegyverek elavulttá tették a  [hagyományos] haderőt, a terrorizmusnak kell a fő fegyverünkké válnia.”

A szovjet tábornok nem viccelt. Csak 1969-ben 82 repülőgép – eltérítés történt a világban. Pacepa szerint e gépeltérítések nagy részét a PFSz vagy hozzá kötődő csoportok követték el, amelyek valamennyien a KGB támogatását élvezték. 1971-ben, amikor Pacepa meglátogatta Sakharovskyt lubjankai ( a KGB központja) irodájában, a tábornok így dicsekedett: „a repülőgép-eltérítés az én találmányom”. Az al- Kaida szintén a  repülőgép-eltérítés eszközéhez  folyamodott szeptember 11-én, amikor épületek  felrobbantására használták fel a repülőgépeket.

Hogy kerül a képbe Mahmúd Abbász ? Mahmúd Abbász 1982-ben Moszkvában, a Szovjet Tudományos Akadémia Keleti Tanulmányok szakán tanult (1983-ban pedig KGB –kém lett. Ott írta meg diplomamunkáját, amely arabul A másik oldal: a náci – és a cionista mozgalom vezetősége közötti titkos kapcsolat címmel jelent meg. Ebben tagadta, hogy léteztek volna gázkamrák a koncentrációs táborokban és megkérdőjelezte a holokauszt folyamán meggyilkoltak számát is, „fantasztikus hazugságnak” nevezve a hatmillió zsidó áldozatot. Eközben magukat a zsidókat tette felelőssé a holokausztért. Disszertációjának felügyelője Jevgenyij Primakov volt, aki később Oroszország külügyminisztere lett. Abbász még diplomamunkája befejezését követően is szoros kapcsolatot ápolt a szovjet vezetőséggel, a hadsereg és a titkosszolgálati szervek tagjaival. 1989-ben a Közel- Keleti Palesztin-Szovjet (később Palesztin-Orosz) Munkabizottság társelnökévé nevezték ki

Azt, hogy a palesztin arabok jelenlegi vezetője a KGB ministránsfiúja volt egykor –és machinációi csak a Közel- Keleten több ezer ember életét követelték, nem lehet „történelmi kuriózummá” bagatellizálni akkor sem, ha napjaink véleményvezérei jobban szeretnék figyelmen kívül hagyni, mint ilyet.

Jóllehet Pacepa és Mitrokhin már sok évvel ezelőtt figyelmeztettek, kevesen vették a fáradságot, hogy meghallgassák őket. Pedig kellene.

 

 

Judith Bergman író, újságíró, ügyvéd-és politikai elemző

Forrás: Gatestone Institute

 

ford: -kk –

 

 

Jegyzetek:

 

[1] Robert S. Wistrich, ‘A Lethal Obsession’ (2010) p 139.

 

[2] Robert S. Wistrich, ‘A Lethal Obsession’ (2010), p 148.

 

[3] Ion Mihai Pacepa, ‘Red Horizons’ | magyarul: Vörös horizontok (1990) p 92-93.

 

 

Kapcsolódó: 

Palesztinok, a kitalált nép

 

Masoud, aki terroristákra vadászik

Masoud, aki terroristákra vadászik

A sok rossz hír mellett némi vigaszt jelenthet, hogy olyan emberek is érkeztek Németországba a migráns hullámmal, akik valóban képzettek, hasznos munkát tudnak és akarnak végezni, hálásak azért, hogy kaptak egy második esélyt az élettől és éppenséggel az iszlamista terror felszámolásában érdekeltek. Sajnos ők vannak kevesebben.

Ilyen a 23 éves Masoud Aqil is, aki Szíria egyik kurdok-lakta városából, Qamishliből érkezett. Korábban angol szakot végzett Aleppóban és a Rudaw nevű kurd rádiónál dolgozott. Most a migránsok között rejtőző terroristák beazonosításában és kiszűrésében segíti a német titkosszolgálatokat. A fiatalembernek van némi oka neheztelni az ISIS-re: 280 napot töltött börtönükben azt követően, hogy 2014 december 15-én egy kollégájával együtt elfogták.

A két férfit fadorongokkal verték össze és azt mondták, lefejezik őket. Egy sária –bíróság halálra ítélte őket, ehelyett azonban egy kisvárosba, Shaddadiba vitték és bebörtönözték őket. A fiatalembert arra kényszerítették, hogy a rabok narancssárga kezeslábasát viselje, csupán penészes kenyeret kapott enni és négy társával együtt rendszeresen verték. Legtöbbször éjszakánként, kábelekkel ütlegelték őket szadista őreik. Masoud mégis szinte örült a kínzásnak. Persze nem azért, mert mazochista lett volna, hanem mert tudta: ez azt jelenti, hogy még mindig nem akarják kivégezni őket.

Masoud Aquil, foto: Der Spiegel
Masoud Aquil, foto: Der Spiegel

Később Rakkába vitték, ahol szintén borzalmasak voltak a börtönkörülmények. Masoud egy 2×2 m cellában raboskodott. Még ürülékét sem távolították el mellőle, szenvedett a rovaroktól. Férgek petéztek a bőre alá, folyamatosan véresre vakarta magát. „Tisztára olyan volt, mint a moziban” – mesélte a Der Spiegelnek  „Muszáj volt néznem és kivárnom, amíg vége lesz.” A pénteki imák után a terroristák lelőttek néhány rabot,a fiatalembert pedig arra kényszerítették, hogy mobiltelefonjukon nézze végig a borzalmas kivégzést. „Nézd, firkász, mit tettünk a barátaiddal.” – mondogatták. „Téged majd elevenen fogunk megégetni.” A fenyegetésnek volt is alapja: előtte még egyetlen kurd újságíró sem távozhatott élve az ISIS börtöneiből.

De nem így lett, mert egy fogolycserének köszönhetően, 280 nap raboskodás után kiengedték. Masoud akkor megfogadta, hogy eljön Európába –és ez neki is, édesanyjának is sikerült az év elején. Márciusban, nem sokkal érkezését követően Brüsszelben támadtak a terroristák, ahol ártatlan utasokat gyilkoltak.

Masoud jelenleg két németországi nyomozóirodának dolgozik. Többféle ügyben nyújt segítséget, a titkosszolgálatok megbecsülik munkáját. Egykori fogva tartói közül néhánynak a nevét, tartózkodási helyét már sikerült a hatóságok rendelkezésére bocsátania. Májusban egy bajorországi hostelből kialakított menekült szálláson rábukkant egy, a városából származó férfire, aki korábban csatlakozott az Iszlám Államhoz. Jóllehet a férfit a homlokán levő sebhelyről és egy rövid beszélgetés során beazonosította, annak felelősségre vonása elmaradt. Akárcsak annak a másik 30 terroristagyanús személynek, akiket sikerült lelepleznie. Sajnos, mivel nem álltak rendelkezésére olyan bizonyítékok, amelyeket egy nyugati bíróság is elegendőnek tart ahhoz, hogy vádat emeljen, ők még szabadlábon vannak. Csekély vigasz, hogy egyelőre még a hatóságok látóterében, hiszen tudnivaló, hogy hamis papírokkal vagy azok nélkül akármelyik percben könnyen felszívódhatnak.

Maga Masoud is tisztában van ezzel. Nagyon hálás ugyan Németországnak, egyszersmind azonban úgy látja, óriási hiba volt mindenkit kritikátlanul befogadni, hiszen most már a terroristák itt vannak a nyakunkon. Szinte lehetetlen megállapítani, ki az ártatlan, a háború elől menekülő, és kik a rovott múltú bűnözők, akik menekültnek álcázzák magukat. Tisztában van persze azzal, hogy nagyon veszélyes küldetést teljesít, és itt sincs teljesen biztonságban. Ennek ellenére úgy döntött: a nyilvánosság előtt is vállalja arcát és nevét, hogy bebizonyítsa: a terroristáknak itt már nincs hatalmuk fölötte. Az ISIS – hóhérok iránti, jogos bosszúvágyon kívül a németek iránti hála is arra ösztönzi, folytassa küldetését.

Reménykedjünk benne, hogy Merkel asszonyék polkorrekt gépezete nem vonja majd felelősségre “iszlamofóbiáért” és nem játssza újra egykori kínzói kezére.

 

 

A Der Spiegel nyomán : I.rész , II.rész (ang.)

 

 

összefoglalta: -kk –

 

 

Ismerje meg a nyugati sarlatán entellektüeleket, akik igazolják a dzsihádot

Ismerje meg a nyugati sarlatán entellektüeleket, akik igazolják a dzsihádot
 –  Miért lett Michel Onfray filozófus annyira népszerű a Szíriában és Irakban harcoló francia dzsihadisták között? A dzsihád mozgalmak specialistája, David Thomson újságíró kifejtette, hogy “Onfray-t fordítják arabra, és megosztják az írásait az összes ISIS párti weboldalon.”

–  Onfray felismeri ugyan, hogy háborúban állunk. De ez a háború számára George W. Bush-al kezdődött. “Elfelejti”, hogy 3,000 embert gyilkoltak meg 2001. szeptember 11-én. Ha emlékezteted rá, hogy az ISIS ártatlan embereket öl, Onfray avval válaszol, hogy “Mi is ártatlan embereket öltünk.” Számára teljes erkölcsi ekvivalencia van az Iszlám Állam és a Nyugat között. Barbárok a barbárok ellen! Az erkölcsi relativizmusával Onfray tágra nyitja az ajtót az iszlám torokmetszők előtt.

 – A francia értelmiségi, Thomay Piketty, a párizsi mészárlás után az ISIS sikerei gyökerének az “egyenlőtlenséget” nevezte. Egy másik jól ismert német filozófus, Peter Sloterdijk, a szeptember 11-ei támadásokat csupán apró incidensnek nevezte. [több ember halt meg, mint a pearl harbori támadásban! ford. megj.]

– Az európai kultúra neves képviselői szintén magukévá tették Adolf Hitler álmát. Az utódaik most igazolják a dzsihád jogosságát, mint a végső büntetést a nyugati szabadságért és demokráciáért.

………………………………………………………………………………………………………….

2001. szeptember 11-e után az európai értelmiség krémje azonnal hozzálátott, hogy igazolást találjon a dzsihádra. Láthatóan le voltak nyűgözve a Kalasnyikov gépkarabélyoktól, mint “a szegények fegyverétől”. Amit New Yorkban láthattunk, az számukra egy kiméra* volt, egy illúzió. A tömeggyilkosságok a kapitalista demokrácia úgynevezett öngyilkossága volt, a terrorizmus pedig a munkanélküliek haragja, a nyugati globalizáció arroganciája által sértett lumpenproletariátus kétségbeesett fegyvere. Ezek az értelmiségiek elvetették a kétségbeesés magvait a nagy nyugati visszhang-kamrákban**. A 9/11-es merénylettől a legutóbbi európai földön történt mészárlásokig, a meggyilkolt nyugatiak csupán járulékos veszteségekként voltak lefestve “a rendszer” és a világ átkozottai közötti háborúban, akik csupán helyet követeltek maguknak az asztalnál.

Ezen értelmiségiek egyike Michel Onfray. Eltelt egy kis idő, mire újra hallhattuk a “Hasznos idióta” kifejezést. A cinikus kifejezést gyakran tulajdonítják Leninnek, és azoknak a nyugati szimpatizánsoknak a megnevezésére használták, akik igazolni próbálták a kommunizmus borzalmait. A kifejezést a francia magazin – a L’Express – Onfrayra használta: “az iszlamizmus hasznos idiótája”.

Amikor 2005-ben az “Ateista Kiáltvány”-t kiadatta, Onfray még nem tudta volna elképzelni, hogy tíz évvel később egy dzsihadista csoport, az Iszlám Állam kedvence lehet. Mégis – 2015. november 21-én – egy héttel a párizsi mészárlás után, Onfray egy Iszlám Állam propaganda videóban tűnt föl. Pár nappal később Onfray – a reflexív középosztálynak ez a példaképe – azt mondta, hogy “lehetséges a fegyverszünet az ISIS és Franciaország között”.

Onfray adott egy interjút a Famille Chrétienne magazinnak, ahol azt magyarázta, hogy nincs morális különbség “ártatlan nők, gyerekek és öregek legyilkolása” és az “állami terrorimus” között – az ISIS és a nyugati terror elleni háború között.

Onfray a világon a legszélesebb körben olvasott francia filozófus, olyan neveket taszított le a trónról, mint Michel Serres, Michel Foucault és Jean-Paul Sartre. Ez a felvilágosodástól megrészegült filozófus 80 könyvet írt, amit közel 30 nyelvre fordítottak le. Nem marxista, hanem egy hedonista libertárius. Onfray szerint a teljes zsidó-keresztény örökség megakadályozza a szabad, szerető élvezetet. Ebből ered végül a ragaszkodása ahhoz, hogy a nyugati civilizáció “halott”. Hogyan válhatott ez a nagy hedonista, a materializmus és ateizmus teoretikusa az iszlám torokvágók kedvencévé? Manuel Valls miniszterelnök szerint “nincs ki mind a négy kereke”.

Amikor Onfray az Iszlám Állammal való fegyverszünetre hív föl, akkor ez azért van, mert hiszi, hogy Franciaország felelős azért, ami történt vele. A legutóbbi könyvében, “Gondolatok az iszlámról” ( Penser l’islam), azt írja: “Ha a történelmi tényeket nézzük, nem az érzelmieket, a nyugat támadt először.” Franciaország szerinte azt aratja, amit elvetett. Persze a muzulmánok [“iszlamisták”] gyilkolnak és mészárolnak, de ez a nyugat hibája, nem az övék, mivel szerinte az korábban megtámadta őket.

Onfray a francia “iszlamofóbiáról” beszélve szintén azt a benyomást kelti, hogy még több kifogást talált az ISIS számára. Miért lett Onfray annyira népszerű a Szíriában és Irakban harcoló francia dzsihadisták között? A dzsihád mozgalmak specialistája, David Thomson újságíró kifejtette, hogy “Onfray-t fordítják arabra, és megosztják az írásait az összes ISIS párti weboldalon.” 2013-ban Jean-Jacques Bourdin-al beszélgetve, még az iszlamisták azon jogát is megvédte, hogy bevezessék a sária törvénykezést Maliban.

Kép: A német filozófus, Martin Heidegger (balra) egyike volt a számtalan európai értelmiséginek és művésznek, aki magáévá tette Hitler álmát. Ma, a francia filozófus Michel Onfray (jobb oldalt) vált az Iszlám Állam dzsihadista csoport kedvencévé avval a nézetével, hogy bár a muzulmánok ("iszlamisták") ölnek és mészárolnak, ez nem az ő hibájuk; Onfray az áldozatokat hibáztatja, mert "a Nyugat támadt először".
A német filozófus, Martin Heidegger (balra) egyike volt a számtalan európai értelmiséginek és művésznek, aki magáévá tette Hitler álmát. Ma, a francia filozófus Michel Onfray (jobb oldalt) vált az Iszlám Állam dzsihadista csoport kedvencévé avval a nézetével, hogy bár a muzulmánok (“iszlamisták”) ölnek és mészárolnak, ez nem az ő hibájuk; Onfray az áldozatokat hibáztatja, mert “a Nyugat támadt először”.

Onfray felismeri ugyan, hogy háborúban állunk. De ez a háború számára George W. Bush-al kezdődött. “Elfelejti”, hogy 3,000 embert gyilkoltak meg 2001. szeptember 11-én. Ha emlékezteted rá, hogy az ISIS ártatlan embereket öl, Onfray avval válaszol, hogy “Mi is ártatlan embereket öltünk.” Számára teljes erkölcsi ekvivalencia van az Iszlám Állam és a Nyugat között. Barbárok a barbárok ellen! A 130 meggyilkolt francia, akiket 2015. november 13-án öltek meg, csupán a nyugat bábjai. Az erkölcsi relativizmusával Onfray tágra nyitja az ajtót az iszlám torokmetszők előtt.

Onfray a sarlatánok hosszú sorához tartozik, akik Európa entellektüeljei között hemzsegnek. A Le Mondenak készített írásában – a leghíresebb élő német filozófus – Jürgen Habermas azt állította, hogy a “dzsihádizmus az életkörülményekre adott válasz modern formája, egyfajta felforgatás.” Valaki elmagyarázhatná neki, hogy az összes terrorista jól integrálódott a francia és belga társadalomba, jóléti támogatásokkal éltek.

Egy másik filozófus-celebritás, a szlovén neo-marxista guru, Szlavoj Zsizsek úgy érvelt, hogy az iszlám reakciósnak tűnhet, de “egy érdekes inverzióval a vallás az egyik lehetséges hely, ahonnan kritikai kétségeket lehet megfogalmazni a jelenkori társadalommal szemben. Így az ellenállás egyik helyszínévé válhat. Zsizsek azt is megállapította, hogy az “Iszlamo-fasiszták” és az “európai bevándorlásellenes rasszisták” “ugyanannak az érmének a különböző oldalai”.

A francia értelmiségi – Thomay Piketty – a párizsi mészárlás után az ISIS sikerei gyökerének az “egyenlőtlenséget” nevezte. Egy másik jól ismert német filozófus, Peter Sloterdijk, a szeptember 11-ei támadásokat csupán “apró incidenseknek” nevezte.

José Saramago – akit irodalmi Nobel-díjra jelöltek – azt mondta, hogy két repülőgéppel az Iker Tornyokba repülni “bosszú volt a megaláztatás ellen”.

És vannak olyanok is, mint a francia gondolkodó Jean Baudrillard, akik azt mondják, hogy az Iker Tornyok elleni támadásra valójában vágyott az Egyesült Államok. Röviden: bár az iszlám terroristák tették, valójában nagyon szerettük volna. Vagy hogy a híres német komponistát, Karlheinz Stockhausent idézzük, a Világkereskedelmi Központ elleni támadás “a legnagyszerűbb műalkotás, ami az egész univerzumban csak lehetséges”.

A cinizmus csúcsát Dario Fo-nak, az 1997-es irodalmi Nobel-díj nyertesének sikerült megütni, aki ezt mondta a 9/11-es merénylet után:
“A nagy spekulánsok egy olyan gazdaságban gázolnak, ami minden évben 10 milliókat öl meg szegénységgel — szóval, mi 20 ezer halott New Yorkban? Függetlenül attól, hogy ki követte el a mészárlást, ez az erőszak a törvényes lánya az erőszak, éhség és embertelen kizsákmányolás kultúrájának.”

Ez már korábban is megtörtént. Filozófusok, mint Martin Heidegger és Carl Schmitt, írók, mint Knut Hamsun és Louis Ferdinand Céline, zenészek, mint Wilhelm Furtwangler és Ernst von Karajan, csak néhány a legismertebbek közül, aki felkarolta Adolf Hitler álmát. Az örököseik most a dzsihád jogosságát igazolják, mint végső büntetést a nyugati szabadságért és demokráciáért.

A szerzőről:
Giulio Meotti olasz ujságíró és író, az Il Foglio kulturális szerkesztője.
Ford: – baki –
Megjegyzések:
* kiméra:
Mitológiai lény, a görög mitológiában a Kiméra egy oroszlán fejű, kecske testű és kígyófarkú szörnyeteg volt. Általános fogalomként használva a kiméra (chimera) olyan dolgot ír le, amely több különböző forrás tulajdonságait egyesíti magában.
A kiméra fogalma a biológiában genetikai mozaikra utal, ezek közül is azokra az élőlényekre, akik kettőnél több ivarsejtből jöttek létre.
** visszhang-kamra (echo-chamber):
egy olyan elszigetelt tér, ahol mindenki egyetért az információval, és külső bemenet nem engedélyezett a rendszerbe
ilyen pl.: MS (mainstream) Média, politikai-, kulturális-, akadémiai elit..

Salafist Center in the Heart of Budapest

Salafist Center in the Heart of Budapest

In a previous article I wrote about a Muslim cultural centre and prayer house which is to be opened in the eighth district of Budapest. The building is located opposite the Budapest University of Jewish Studies, a rabbinical seminary. The cultural center will be run by the Charity Peace Foundation, an organisation with extremist ties (including funds received from the al -Qaeda ).

The current article reveals further details about the disturbing history (between 1999 – 2009) of the foundation . The Charity Peace Foundation and its management had been investigated by Hungarian authorities since the mid 1990’s, because of document forgery and receiving financial support from extremist sources. Its current Chairman of the Board spent two months in custody in 2004 because of terrorism charges. Although the proceedings were quitted due to lack of evidence against him, the mosque and the Islamic community connected with The Charity Peace Foundation seems to be rather extremist than moderate. The article published on Dzsihádfigyelő (a Hungarian counterjihad site) also draws the attention that in the Facebook and Twitter pages belonging to the foundation there are Islamic extremist imams among the shared posts. The symbol of the upstanding forefinger available in the profile picture of the Facebook page of the Charity Peace Foundation is one of the most prevalent Salafi jihadist hand signs.

 

Józsefváros tehetetlen, de csitítja a muszlim imaház miatt aggódókat

 

The Charity Peace Foundation was mentioned for the first time in the Hungarian press in 2004 by Hvg.hu.   According to the newspaper, one of the founders of the organisation, a businessman called dr. Elfatih Hassanein was repeatedly accused with shipping illegal weapons to the Bosnians (thought to be collaborating with the al- Kaida terrorists) during the Balkan wars. The foundation was registered at the Municipal Court of Budapest in the spring of 1996 with a capital of ten thousand dollars. Hassanein who owned a Bosnian diplomatic passport was one of the three founders.

According to Hvg.hu, the Vienna-based Third World Relief Agency (TWRA), was also led by Hassanein and had close ties with the terrorist leader Osama bin Laden, who in the first half of the 1990s  helped the work of the agency with financial donations. According to the information of the International Anti-Terrorism and Security Experts Association (IACSP), between 1992 -1995 the funds possessed by TWRA were about 350 million dollars. The money was stored on an account at the Austrian GiroCredit Bank. This amount of money originated from the donations of bin Laden and other wealthy individuals as well as from Brunei, Iranian, Malaysian and Saudi Arabian sources. The Washington Post debunked in 1996 that one of the sponsors of the TWRA was the same Shaykh Omar Abdel-Rahman, who was the  braintrust behind the first terror attack against the twin towers of the World Trade Center in February 1993

The further stories around the founder and the foundation are also adventurous. The prosecution repeatedly examined the activity of the organization and concluded that its’ founding documents were forged several times. After the scandals the whole management staff of the foundation was replaced, and from the March of 2003 Dr. Saleh Tayseer, a Palestinian dentist settled in Hungary became the new Chairman of the Board. However the shift was troublesome since Tayseer was arrested in April of 2004 with terrorism charges by the National Bureau of Investigation. The investigators accused him of having arranged in 2003 for someone to obtain explosives to be used by a third person to blow up a Jewish museum in Budapest. Tayseer spent two months in custody. However Budapest High Prosecution Office terminated the proceedings due to lack of evidence against him. The man who was the head of the Islamic congregation until 2012 – sued the state, first demanding 200 million of HUF, then, for the second time 30 million of HUF in compensation over his detention. Finally he was awarded only 2 million of HUF.

The public heard about Tayseer again in 2009 when László Seres wrote on Hírszerző (the site is no longer available, but the article is reacheable on Dzsihádfigyelő) that the Islamic Church – headed by that time by Saleh Tayseer was to build a new mosque in New Buda. The XI. District government first rejected then approved the one-billion HUF project.

The article published on Hírszerző revealed that the builder church previously received money from a notorious Saudi foundation, the Al-Haramain charity organization. Related to the case Tayseer’s lawyer confirmed to Blikk Magazine that the head of the Saudi organisation tried to transfer 474.000 EUR (approximately HUF 120 million) on the account of The Charity Peace Foundation registered on the address of the mosque located on Bartók Béla street. He also visited Budapest twice since 2003 October. „The money would have been used for buying property and building the mosque” – the lawyer stated.

„The Islamic Church is not tolerant. For instance some of our Shia brothers were banned from their mosque. They have an extremist ideology, one can hear quite often even about antisemitic manifestations. It is also weird that the place is also frequented by Syrian money launderers. You can not find such people among us. It is not a coincidence that the National Security Agency is not watching us so strictly. The Islamic Church also accepted money from sources it was not supposed to” – stated then Zoltán Bolek, the head of the rival Hungarian Islamic Community (Magyar Iszlám Közösség)

Tayseer condemns terrorists who only „bring trouble to Islam”, but he thinks that the goals of Osama bin Laden and the al -Qaeda are basically good (reducing the American – Jewish influence on the Middle East), only their tools are unacceptable. “According to Islam, if we want to change something that is not in our power, things will only get worse by trying to change it” – he summarised why the extremists are on a wrong track from a religious perspective. According to the leader even the Taliban who ruled Afghanistan previously had noble goals, since – relying on the Qur’an and the Sunna including the wisdom of the Prophet –  they wanted to end drug- trafficing and to establish order and security. By following Allah they wanted to implement the Islamic State. „The Taliban went wrong because they did not wait until people grow up to the Islam. They made instant and radical changes, fully following the command of Allah” – commented Tayseer on the pitfalls of the system (source HVG)

The 42 year old Dr. Saleh Tayseer can boast with a Hungarian university degree, a Hungarian wife and with a title of the Imam of the Dar al Salaam mosque from Bartók Béla street. He also is the head of the Islamic Church registered in 2003. However, his godbrother and ideological rival Zoltán Bolek, the head of the Hungarian Islamic Community disclosed to our newspaper that according to his informations Tayseer, who calls himself an Emir, used to be an activist of George Habbas’s Marxist terrorist organization, the People’s Front for Palestine Liberation . The remarkable jump from a Muslim background through revolutionary communism to religious fanatism made Bolek conclude that the imam gradually shifted towards extremist ideas ” (…) According to Bolek „there are two types of Muslim believers living in Hungary: the peaceful, mostly Hungarian-speaking or integrated foreign Muslims and the ones holding extremist views and prone to terrorist acts. These are mainly believers with Arab background.”

According to the leader of the Hungarian wing , even the visitors of the Bartók Béla street mosque are divided by the question of radicalisation. He also experienced that „Hungarians can be brainwashed” with overheated lyrics, since he knows about some of his Muslim fellow citizens who wanted to travel to Afghanistan during the military campaign to join their Taliban brothers and to fight by their side. „In fact many Hungarians became Muslims because they regard Islam as an antisemitic religion. Since they didn’t find their calculations in the [current] political formations, they hope that Islam will give them the ideological support” – Bolek said. (…) According to Bolek, the Syrian money launderers also visit the Bartók Béla mosque to pray there, and the Arabs from there have close ties with those militant Arab brothers with Czech citizenship who recently bought fake passports from a Czech criminal organization.What’s more, Ali Basir previously sentenced for stabbing the headmaster of  a Jewish high school also belongs to them. Basir gives lessons on Islam all over Budapest these days, advertising his programs on posters. Bolek is convinced that after being educated about the basic truths [of Islam], the visitors of these courses will hear more and more extremist doctrines.

He is also concerned that shortly after joining the EU the situation will worsen and we could get to the level of France, England or Spain where the police is said to be unable to follow the movements of the radical Islamic groups. He complained that he warned in vain all the authorites in charge but nobody took him seriously.” (Source: Hetek, 04. 2004)

The following pages belong to The Charity Peace Foundation:

 

http://www.iszlam.huhttps://twitter.com/Iszlam4all/media  & https://www.facebook.com/Szunnanep

 

We’ve put together a few details indicating that they are faithful followers of Islam and Muhammad, thus they are extremists:

 

The upstanding finger symbol

 

nevtelen
The Facebook page of the Charity Peace Foundation

      1.The symbol of the upstanding forefinger (the profile picture of the Facebook – and Twitter Page of the Charity Peace Foundation)

„…the hand gesture of the index finger pointing up represents one God [Allah] and their willingness to die for Islam, thus attaining martyrdom and entrance into paradise” (…)This gesture is one of the most prevalent Salafi jihadist hand signs. There are images of every al Qaeda leader, including Osama bin Laden, Abu Musab al Zarqawi and others, with their index fingers pointing skywards.” FrontpageMag

jba

“The gesture has been used by jihadis for years, including high profile ones like Osama bin Laden. Within the jihadi context, the raised index finger takes on political meaning as well, widely rejecting any form of government not under Shariah law” – Rita Katz, SITE Intelligence Group

 

  1. The background picture of the Charity Peace foundation’s Facebook page is the Saudi flag with the sword and the Islamic creed.

hatterkep

 

3. There are Islamic extremist imams among the posts shared on Facebook and Twitter

 

Mohamad Said Raslan Egyptian Salafist Shaykh

raslan

According to Wikipedia  „Sheikh Raslan is opposed to democracy and political parties.”  In one of the videos uploaded on the You Tube  he affirms that „ Allah curses those women who pluck their eyebrows and the one who has that done, and those who make spaces between their teeth for beautification and those who has that done, and the ones who add hair extensions and the one who has them added”

 

raszlan
Picture: Raslan on The Charity Peace Foundation’s Twitter Page

 

Saleh Al-Fawzan Shaykh , is an Islamic scholar and has been a member of several high religious bodies in Saudi Arabia

fawzan

Al-Fawzan’s views on slavery—given in lectures recorded on cassette—came to light and caused some controversy in 2003. In the tape he was quoted as saying, “Slavery is a part of Islam … Slavery is part of jihad, and jihad will remain as long there is Islam.” As for the modernist interpretation that Islam totally abolished slavery, he dismissed its exponents saying, “They are ignorant, not scholars. … Whoever says such things is an infidel.”

Saleh al-Fawzan was given attention in Western media again in May 2016 after he declared taking photos prohibited in a video published by MEMRI on April 17, 2016. According to The Independent, “Speaking in a televised broadcast, Sheikh Saleh Bin Fawzan Al-Fawzan was asked about “a new trend of taking pictures with cats” which “has been spreading among people who want to be like the Westerners”. The sheikh initially appears incredulous, asking: “What?! What do you mean pictures with cats?” He then declares: “Taking pictures is prohibited. The cats don’t matter here.” When asked again about the “new trend”, he says: “Explain this trend to me. “Taking pictures is prohibited if not for a necessity – not with cats, not with dogs, not with wolves, not with anything. (Wikipedia)

 

fawzan2
Al –Fawzan on the Charity Peace Foundation’s Twitter Page

 

On a video uploaded on the You Tube he is asked whether it is allowed to take knowledge from the internet . (…) The extremist Shaykh replied: „Knowledge should not be taken from the internet, nor from tapes, nor from books, rather knowledge is to be taken by scholars!”

Shaykh Al-Albani, Albanian Islamic scholar, a major figure of the Salafi movement:

albani
Al- Albani: „I say to the women: stay in your homes”….

 

You can see the picture above on the Twitter page of The Charity Peace Foundation. On the page  the quotation above originates from, Albani also stated about women: „The rule is that the woman stays in her home, and it is not allowed for here to go out except for a pressing need.”

 

The original article:

Szalafista központ Budapest szívében (Dzsihádfigyelő, 08.09.2016)

 

Related:

Budapest : Huge Islamic Cultural Centre with al-Qaeda Ties is to be Opened Near the University of Jewish Studies (Periszkóp, 01.09.2016 , in English)

 

Sources

 

Saleh Tayseer is Very Angry (Blikk, 2009, Hungarian)

Is the Új-Buda Mosque Owned by a Foundation with al -Qaeda Ties? (2009, September, Hungarian)

Should we be afraid of the followers of the Islam in Hungary ? (HVG, June 2003, Hungarian)

Sleeping Agents (Hetek, 04.2014, Hungarian)

The Foundation of the Dentist was Investigated Even Some Years Ago ( 2004 HVG.hu, Hungarian)

Muslims in Hungary (Magyar Narancs, 2004, Hungarian)

Charity Peace Foundation on Facebook

 

Charity Peace Foundation on Twitter

Charity Peace Foundation web page

ATV ( Hungarian, 08.2016)    Huge Muslim Culture Center is to be Built in Budapest

ATV ( Hungarian, 09.2016)    Józsefváros is Helpless, Still Becalms Those Anxious about the Muslim Praying House

ATV ( Hungarian, 09.2016)  Developement: Józsefváros is Willing to Rebuy the Building of the Muslim Centre

A Muslim Center is Yet to be Built in Budapest (Hetek, 02.09. 2016 )

 

 

 

 

FELHÍVÁS !!!!!

FELHÍVÁS !!!!!

Kedves barátaim,

Angolul jól tudó olvasóimat kérném, vegyék fel a kapcsolatot azokkal a külföldi lapokkal, amelyek jó eséllyel érdeklődéssel fogadnák a budapesti rabbiképző mellett, kétes forrásokból (pl. terrorszervezetek által) finanszírozott alapítványok „jóvoltából” nyíló iszlám „kulturális központ” hírét.

Akinek ideje, lehetősége van rá, kérem kerítsen rá sort olvasói levél, komment, valamilyen, a témába vágó lefordított hír formájában. (Én is folyamatosan ezt teszem, de minél többen dolgoznánk rajta, annál nagyobb esélye lenne, hogy az üzenet célba ér, időben ér célba és a megfelelő intenzitású nemzetközi visszhangot váltja ki.)

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy mindez önmagában nem elegendő a munkálatok leállításához. Az iszlámkritikus nemzetközi lapok, hírportálok, közösségek figyelmének kereszttüzében azonban ezt jóval nehezebb lenne zavartalanul folytatni. A legkedvezőbb forgatókönyv szerint egy nagyobb nemzetközi visszhang arra ösztönözhetné a döntésben illetékeseket (pl. Belügyminisztérium, Józsefvárosi Önkormányzat) hogy, mint nemrég kilátásba helyezték,visszavásárolják az ingatlant és /vagy ne adják beleegyezésüket ahhoz, hogy a rabbiképző közelében muszlim „kulturális rendezvényekre” kerüljön sor.

Megosztásra javasolt hírek:

 

Angol nyelven

Budapest : Huge Islamic Cultural Centre with al-Queda Ties is to be opened near the University of Jewish Studies

https://periszkop.wordpress.com/2016/09/01/budapest-huge-islamic-cultural-centre-with-al-queda-ties-is-to-be-opened-near-the-university-of-jewish-studies/

Salafist Center in the Heart of Budapest

https://periszkop.wordpress.com/2016/09/10/salafist-center-in-the-heart-of-budapest/

(A Dzsihádfigyelő nagyon részletes összefoglalójának fordítása). Pillanatnyilag ez a legteljesebb ilyen jellegű írás –  különös tekintettel a központot létrehozó Béke Alapítvány és „palesztin”  ügyvezetője több mint kétes hátterére.)

 

Magyarul:

Szalafista központ Budapest szívében

Szalafista központ Budapest szívében

 

 

ATV magyar nyelvű hírei:

Józsefváros tehetetlen, de csitítja a muszlim imaház miatt aggódókat

http://www.atv.hu/belfold/20160908-jozsefvaros-tehetetlen-de-csititja-a-muszlim-imahaz-miatt-aggodokat/hirkereso

„Korábban terrorcselekmény előkészítésének gyanújával tartóztatták le annak az alapítványnak a vezetőjét, amelyik most kulturális központot építene a 8. kerületi rabbi képző szomszédságában. A szervezet – mára már – blokkolt Facebook oldalának profilképén egy felfelé irányuló mutatóujj jelezte: szalafistákkal van dolgunk.”

Hatalmas muszlimimaház épül Budapest központjában

http://www.atv.hu/belfold/20160826-hatalmas-muszlim-imahaz-epul-budapest-belvarosaban

Józsefváros visszavásárolná a muszlim központ épületét

http://www.atv.hu/belfold/20160908-fordulat-jozsefvaros-visszavasarolna-a-muszlim-kozpont-epuletet

 

Kikkel lenne érdemes felvenni a kapcsolatot ?

A teljesség igénye nélkül íme néhány javaslat. A listát folyamatosan bővítem, és ezzel kapcsolatos ötleteket is örömmel fogadok.

 

Újságok

 

Israel Hayom: http://www.israelhayom.com/,

https://www.facebook.com/IsraelHayomEng/?fref=ts

Arutz Sheva : http://www.israelnationalnews.com/

https://www.facebook.com/IsraelNationalNews/?fref=ts

Jerusalem Post: http://www.jpost.com/

https://www.facebook.com/TheJerusalemPost/?fref=ts

https://www.facebook.com/JerusalemPostOpinion/?fref=ts

Jewish Press: http://www.jewishpress.com/

https://www.facebook.com/JewishPress/?fref=ts

Jewish News Service: http://www.jns.org/

Israelly Cool: http://www.israellycool.com/

https://www.facebook.com/israellycoolblog/?fref=ts

TabletMag: http://www.tabletmag.com/

https://www.facebook.com/TabletMag/

Jews News : http://www.jewsnews.co.il/

https://www.facebook.com/jewsnews/?fref=ts

Elders of Zion http://elderofziyon.blogspot.com/

Express: http://www.express.co.uk/

https://www.facebook.com/DailyExpress/?fref=ts

Middle East Forum: http://www.meforum.org/

https://www.facebook.com/Middle.East.Forum/?fref=ts

Middle East Truth: Supporting Israel with Facts

http://www.mideasttruth.com/index.shtml

https://www.facebook.com/MidEastTruth/?fref=ts

MEMRI: http://www.memri.org/

https://www.facebook.com/memri.org/?fref=ts

Gatestone Institute: https://www.gatestoneinstitute.org

https://www.facebook.com/Gatestone.Institute/?fref=ts

Breibart  https://www.facebook.com/Breitbart/?fref=ts

http://www.breitbart.com/

 Breibart London https://www.facebook.com/BreitbartLondon/?fref=ts

Frontpage Magazin http://www.frontpagemag.com/

https://www.facebook.com/frontpagemag/?fref=ts

Telegraph http://www.telegraph.co.uk/

https://www.facebook.com/TELEGRAPH.CO.UK/?fref=ts

Daily Mail : http://www.dailymail.co.uk/

https://www.facebook.com/DailyMail/?fref=ts

FoxNews : http://insider.foxnews.com/

https://www.facebook.com/FoxNews/?fref=ts

 IBTimes http://www.ibtimes.com/

https://www.facebook.com/IBTimes/?fref=ts

WSJ : http://www.wsj.com/

https://www.facebook.com/wsj/?fref=ts

Counterjihad Report: https://counterjihadreport.com/

https://www.facebook.com/counterjihadreport/?ref=ts&fref=ts

Counterjihad com : http://counterjihad.com/

https://www.facebook.com/thecounterjihad/?ref=ts&fref=ts

The Religion of Peace

https://www.facebook.com/The-Religion-of-Peace-500765173311433/?fref=ts

Speisa: http://speisa.com/

https://www.facebook.com/Speisa/?fref=ts

Clarion Project: http://www.clarionproject.org/

https://www.facebook.com/ClarionProject/?fref=ts

The Muslim Issue: https://themuslimissue.wordpress.com

The Muslim Issue European Page : https://www.facebook.com/The-Muslim-Issue-European-Page-550716821733491/

Jihad Watch: https://www.facebook.com/JihadWatch/?fref=ts

Gates of Vienna http://gatesofvienna.net/

https://www.facebook.com/2GatesofVienna/?ref=ts&fref=ts

Vlad Tepes blog http://vladtepesblog.com/

 

Iszlámkritikus bloggerek, előadók, aktivisták

 

David Horowitz Freedom Center : https://www.facebook.com/horowitzfreedomcenter/?ref=ts&fref=ts

Ami Horowitz : https://www.facebook.com/ami.horowitz?ref=ts&fref=ts

Daniel Pipes: https://www.facebook.com/daniel.pipes.mef?fref=ts

Daniel Greenfield: https://www.facebook.com/DanielGreenfieldSultanKnishBlog/?ref=ts&fref=ts

Robert Spencer: https://www.facebook.com/robertspencerJW/?fref=ts

Pamela Geller

https://www.facebook.com/pamelageller/?fref=ts

https://www.facebook.com/profile.php?id=505051562&fref=ts

Aynaaz Anni Cyrrus : https://www.facebook.com/aynazcyrus?fref=ts

Adina Kutnicki : https://www.facebook.com/adina.kutnicki.1?fref=ts

Jamie Glazov: https://www.facebook.com/jamie.glazov/?fref=ts

The Glazov Gang : https://www.facebook.com/glazovgang/?fref=ts

Raheem Kassam: https://www.facebook.com/raheemjkassam/?fref=ts

Milo Yiannopulos: https://www.facebook.com/myiannopoulos/?fref=ts

Melanie Phillips:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100006656805273&fref=ts

Caroline Glick: https://www.facebook.com/caroline.glick.5?fref=ts

Tommy Robinson: https://www.facebook.com/thetommyrobinson/?fref=ts

 

Szervezetek, közösségi oldalak

Pegida Dresden

https://www.facebook.com/pegidaevofficial/?fref=ts

Pegida UK https://www.facebook.com/PegidaUKOfficial/?fref=ts

 

Minta:

 

Én az alábbi kísérőlevelet küldtem szét. Mintának javasolnám, de természetesen alakítsatok, javítsatok rajta, szükség szerint:

 

Subject:

Budapest: Islamic Cultural Centre with al-Queda Ties is to be Opened Near the University of Jewish Studies

 

Dear Sirs,

I’d like to inform you about certain really worrysome developements in the life of the Budapest Jewish Community.

A Muslim prayer house and cultural centre is to be opened in the eighth district of  Budapest, Gutenberg square 1. The building is located opposite the Budapest University of Jewish Studies, a rabbinical seminary.

The cultural centre is run by the Charity Peace Foundation – a religious and educational foundation representing adherents of the Muslim faith in Hungary

However, the Charity Peace Foundation is known not only for its vibrant cultural activity. The organisation was suspected previously with illegal arm- trafficing and ties to different terrorist groups, including al- Qaeda.

The president of the board of trustees of the foundation,Tayseer Saleh, a „Palestinian” dentist settled in Hungary was arrested in March 2004 and accused of plotting to bomb a Budapest Jewish museum but he was later released. However, he is notorious about his anti-western and Judeophobic views which he spreads as the head of Dar as-Salam mosque community.

Dr. Elfatih Hassenein is among the founders of the Charity Peace organisation . He is also the founder of the dubious “charity organisation” with radical islamist ties, involved in multiple terror activity, called the Third World Relief Agency (TWRA).

The idea of establishing an Islamic „Cultural Center” headed by an al-Queda sponsored „charity organisation” in the neighbourhood of a Rabbinical University is really outrageous. The news haven’t been covered yet by the English press, althought it would be an emergency.

In spite of the protests of the Budapest Jewish Community, relevant interferences from the Hungarian government are quite unlikely. Meanwhile in conservative circles Hungary is widely respected for its fight against illegal Muslim immigration and for the efforts made to protect its borders, the Hungarian government is quite lenient with the wealthy investors coming from the Muslim world. Even if they have a more than dubious background.

The construction works on the property located on Guteberg square are performed with utmost discrecy. The workers have been working for months when a local newspaper (ATV.hu) leaked out the story. The Józsefváros Local Council, in charge for the area, denied any knowledge of the fact that te building will house an Islamist cultural centre. (Certainly because the huge amounts of bribing money, but we don’t have proofs for this)

On the anti-islamist and pro- Israel blog Periszkop, there are some details in English about what we know so far:

https://periszkop.wordpress.com/2016/09/01/budapest-huge-islamic-cultural-centre-with-al-queda-ties-is-to-be-opened-near-the-university-of-jewish-studies/

There are also enclosed  there a list of related articles, part of them are in Hungarian, but English material is also available.

Although there are not too much to be done, a wide international echo might exercise pressure on the decision makers in charge to urge the management of  Charity Peace Foundation  to quit the project and to find an other location for the planned „cultural  center” .

I also think the issue deserves wide publicity and further investigation by the Jewish and anti-islamist press all over the world. Hope that the enclosed articles provide useful informations to start it.

Thank you in advance for your time and attention.

Looking forward for your feedback

Best regards

(name)

 

 

 

További címek (a lista bővül)

 

LONDON: Muszlimok csoportosan megerőszakoltak egy 52 éves zsidó férfit, hogy elüldözzék lakhelyéről

LONDON: Muszlimok csoportosan megerőszakoltak egy 52 éves zsidó férfit, hogy elüldözzék lakhelyéről

Nem, az alábbi eset nem valahol a Közel- Keleten, hanem Nyugat- Európában történt. Egy olyan világvárosban, mint London.

Noor Dahri, pakisztáni író szeptember 1-én szerkesztőségi véleményt írt a Jerusalem Online-ban, amelyben azt dokumentálta, hogyan erőszakolt meg csoportosan antiszemita csőcselék egy 52 éves brit állampolgárságú, zsidó férfit, Y’isro’el Shalomot, így akarva rákényszeríteni azt, hogy költözzön el London egyik, muszlim negyedében levő otthonából. A cikk megjelenését követően számos nagy-britanniai lakos kérdőjelezte meg a sokkoló történet valóságtartalmát. Az esetről ugyanis nem készült rendőrségi jelentés, csupán a Jerusalem Online közölte a történetet. Ezt követően Shalom úr egy videofelvételt küldött a lapnak, amelyben elmondta, miken ment keresztül. „Nyolc muszlim férfi megerőszakolt. Nem ázsiaiak – akiket általában ezzel a kifejezéssel illetnek, hanem muszlimok.

 

image description

A nemi erőszak eredményeként testem 79%-át zúzódások borították, beleim 62%-a roncsolódott.” – nyilatkozta Shalom. „Miközben a fogaimat a számba nyomták, Allahu Akbart kiáltoztak. Tetőtől talpig véresen kellett hazamennem a semmi kellős közepéből és senki sem kérdezte meg, hogy nincs-e valami bajom.” (….)

Amellett, hogy csoportosan megerőszakolták, halálos vírussal is megfertőzték. emiatt már két enyhe agyvérzést is kapott – nyilatkozta Shalom, aki még mindig nem tudja teljesen ellenőrizni a jobb oldalát. E borzalmas megpróbáltatások következtében halálos beteg lett –nyomatékosította. Ráadásul, az átéltek hatására egy komplex, poszt-traumatikus stressz tünet együttestől szenved, és, mint Dahri írta, mentális egészsége napról –napra romlik.

A csoportos erőszakot követően Shalom arra kényszerült, hogy London egyik, zsidók által lakott területére költözzön. A hatóságok ugyanis semmiféle intézkedésre nem voltak hajlandók védelme érdekében. „A rendőrség nem akar letartóztatni antiszemita személyeket, mert attól tart, hogy egy ilyen letartóztatás elleni tiltakozásul az egész kerületben zavargások törnének ki. A rendőrség pedig nem áll készen arra, hogy ellenőrzés alatt tartsa az ilyen zavargásokat.” – mondta Shalomnak egy magas rangú rendőrparancsnok. Dahri, a cikk szerzője szerint a kerület polgármestere állítólag szintén kigúnyolja a nyilvánosság előtt az antiszemita támadások áldozatait.

 

image description
Y’isro’el Shalom a támadás előtt, foto: Noor Dahri

A brutális nemi erőszak előtt a középkorú férfi Newhamben élt, Kelet – London egyik kerületében. 2010 és 2013 márciusa között 340 alkalommal támadták meg, 60 ízben érte szóbeli sértés, 45 alkalommal pedig valamilyen incidens, nyilvános helyen. „Fizikailag bántalmazták, rúgták, ököllel az arcába vágtak azért, mert egy muszlim közösségben élő zsidó volt”-írja Dahri. Amikor ezek a muszlimok rátámadtak, azt kiabálták „Öld mega zsidót”. „Hamarosan meghalsz, mert megszálltad a földünket”-fenyegették és a lakása ablakaira horogkeresztet festettek e szavak kíséretében: „halj meg, halj meg”. Shalom szerint az otthonára sprayezett graffitik voltak a legszörnyűbb antiszemita tartalmú graffitik, amiket valaha láttak.

Mielőtt Shalom, az erőszakot követően, 2016 májusában el tudott volna költözni, hónapokig alig tudott kimozdulni a otthonából az antiszemita zaklatások miatt. Az interneten keresztül rendelt élelmet magának és csak a lakásban járkált.

 

image description
A férfi lakásának ajtajára fújt horogkereszt, foto: Noor Dahri

 

A Jerusalem Online -nak adott exluzív interjújában Shalom ismételten kijelentette: már csak egyetlen kívánsága maradt: hogy Izraelbe alijázzon, hogy otthon érezze magát, amikor meghal. Csakhogy a JAFI  (The Jewish Agency for Israel UK) egyesült-királyságbeli irodájában és a belügyminisztériumban egyaránt azt mondták neki, mivel egy összetett poszt -traumatikus zavarcsoporttól szenved, alijázás előtt ebből kell kigyógyulnia. E fejleményeket követően a férfi egyre reményvesztettebbé, egyre depressziósabbá válik.

 

 

 

Források:

 

Op-Ed: Pakistani writer Noor Dahri condemns anti-Semitic mobs who gang raped Jewish man 

Testimony of British Jewish man that was gang raped by 8 anti-Semitic Muslim men

Budapest : Huge Islamic Cultural Centre with al-Qaeda Ties is to be Opened Near the University of Jewish Studies

Budapest : Huge Islamic Cultural Centre with al-Qaeda Ties is to be Opened Near the University of Jewish Studies

A Muslim prayer house and cultural centre is to be opened in the eighth district of  Budapest, Gutenberg square 1. The building is located opposite the Budapest University of Jewish Studies, a rabbinical seminary.

 

The property was bought by a private individual at auction in 2014, for 30 million HUF, but the cultural center will be run by the Charity Peace Foundation – a religious and educational foundation representing adherents of the Muslim faith in Hungary –atv.huBBJ wrote

However, the Charity Peace Foundation is known not only for its vibrant cultural activity. The management of the organisation was suspected previously with illegal arm- trafficing and ties to different terrorist groups, including al- Qaeda.

 

Tayseer Saleh, the “Palestinian Dentist”

 

saleh_tayseer.jpg

The president of the board of trustees of the foundation,Tayseer Saleh, a „Palestinian” dentist settled in Hungary, was detained by Hungarian authorities in 2004 on suspicion of planning attack against a Jewish museum. (Jihadwatch)  Tayseer was accused of having arranged in 2003 for someone to obtain  explosives to be used by a third person to blow up a Jewish museum in Budapest. He  was taken into custody in April 2004, a few hours before the official visit of Moshe Katsav, then president of Israel.

Tayseer who is also head of a Muslim congregation in Budapest has spent two months in detention. However he was released in June 2004 due to insufficient evidence. Later he sued the Hungarian state demanding 30 million forints in compensation. In 2008 June he was awarded two million forints (8,300 euros, 12,000 dollars) by a Budapest court. (EuroJewCong)

However, „lack of proofs” is not everything, as György Léderer wrote in Countering Islamist Radicals In Eastern Europe 

Tensions are even sharper between Zoltan Bolek’s Hungarian Islamic Community (mostly converts) on the one hand and Zoltan Sulok’s much less pro-western Church of the Muslims of Hungary (with a majority of immigrants) and particularly the overtly anti-western and Judeophobic Tayseer Saleh’s Dar as-Salam mosque community on the other. In March 2004 Palestinian-born Tayseer had been arrested and accused of plotting to bomb a Budapest Jewish museum but he was later released. His funds of Mideastern origin remain frozen in a Hungarian bank. Little reassuring is known of the country’s several thousand Arab immigrants and those visiting imams, scholars and instructors, who preach intolerance in their prayer houses. As elsewhere, no one protects the moderates from intimidation. Mideastern and Western international Muslim institutions, as the Leicestershire-based Federation of Islamic Organizations in Europe, side with the radicals.”

 

Elfatih Hassanein: the al –Qaeda connection?

 

Elfatih Hassanein (center).
Elfatih Hassanein (center). [Source: Magyar Iszlam]
But this is not the only thing rising concerns about the organisation. HVG.hu , a Hungarian newspaper wrote in 2004 that one of the founders of the Charity Peace Foundation , a businessman called Dr. Elfatih Hassenein was repeatedly accused with shipping illegal weapons to the Bosnians (thought to be collaborating with the al- Kaida terrorists) during the Balkan wars.

The foundation was registered in the Municipal Court of Budapest in the spring of 1996 with a capital of ten thousand dollars. Hassanein who owned a Bosnian diplomatic passport was one of the three founders.

The Sudanese Hassenein also is the founder (1987) of a dubious “charity organisation” with radical islamist ties, called the Third World Relief Agency (TWRA). History in Commons writes:  By mid-1991, Bosnian President Izetbegovic contacted Hassanein, whom he has known since the 1970s. The two men agreed to turn TWRA from an obscure charity into what the Washington Post  will later call “the chief broker of black-market weapons deals by Bosnia’s Muslim-led government and the agent of money and influence in Bosnia for Islamic movements and governments around the world.” A banker in Vienna will later call Hassanein the “bagman” for Izetbegovic. “If the Bosnian government said we need flour, he ran after flour. If they said we need weapons, he ran after weapons.”

According to HVG.hu , Hassanein, who lead the Vienna-based Third World Relief Agency  had close ties with the terrorist leader Osama bin Laden, who in the first half of the 1990s  helped the work of the organisation with financial donations. According to the information of the International Anti-Terrorism and Security Experts Association (IACSP), between 1992 -1995  the funds possessed by TWRA were about 350 million dollars, stored on a bank account at the Austrian GiroCredit. This amount of money originated from the donations of bin Laden and other wealthy individuals as well as from Brunei, Iranian, Malaysian and Saudi Arabian sources. The Washington Post debunked in 1996 that one of the sponsors of the TWRA was the same Sheikh Omar Abdel-Rahman, who was the  braintrust behind the first terror attack against the twin towers of the World Trade Center in February 1993. (More details at : Salafist Center in the Heart of Budapest )

 

Secretive construction works

 

The unsettling news about the opening of the huge Muslim centre were first covered by Atv.hu . The article published on the 31th of August informed that workers have been working for months on the property located at Gutenberg square.

„Local residents in the neighborhood and workers told the newspaper that they believe the building will house a Muslim prayer house, but The Józsefváros Local Council denied any knowledge of this.

Local Council told atv.hu that the property in the apartment house at Gutenberg tér 1 was bought at auction in 2014 by a private individual for HUF 30 million, and that to their knowledge the Charity Peace Foundation – a religious and educational foundation representing adherents of the Muslim faith in Hungary – plans to open a cultural center in the building.”  (BBJ) 

 

The concerns of the Budapest Jewish Community

The Budapest Jewish Community issued a statement calling upon the Józsefváros Local Council and Hungary’s Ministry of Interior, to take steps as soon as possible against this alarming situation:

 

 

„The Rabbinate of the Budapest Jewish Community strongly protestes against the fact that the Charity Peace Foundation is building a Muslim praying centre a few meters away from the National Jewish University and the Scheiber Sándor street  synagouge district of the Budapest Jewish Community.

The head of this foundation is that „Palestinian” person who was suspected not so long ago with a series of terror attack attempts planned against the Budapest Jewish Museum.

We call upon Józsefváros Local Council and Hungary’s Ministry of Interior to take steps as soon as possible against this unfortunate condition.”

 

However, relevant interferences from the Hungarian government are quite unlikely. Meanwhile in conservative circles Hungary is widely respected for its fight against illegal Muslim immigration and for the efforts made to protect its borders, the Hungarian government is quite lenient with the wealthy investors coming from the Muslim world. Even if they have a more than dubious background. Amidst the growing threat of Islamic terrorism this double standard of the Hungarian political leaders is more and more often criticised even by the gouvernamental newspapers.

 

 

Related articles:

 

Salafist Center in the Heart of Budapest (Dzsihádfigyelő, translated into English)

[The original article in Hungarian is available on Dzsihádfigyelő]

So far the most detailed compilation in the Hungarian press about the dubious background of the Charity Peace Foundation and its management, aspiring to establish an Islamic cultural centre in the neighbourhood of the Budapest University of Jewish Studies, a rabbinical seminary. (Covered topics: The al- Qaeda connection of some of the founders. Smuggling of weapons during the Balcanic War. Money laundering, document forgery. Planned terror attack against the Jewish Museum in Hungary. Radicalisation of Hungarian Muslims. Proofs of current connections between the Charity Peace Foundation and radical Islamists.)

The al – Aksa Mosque from Gutenberg Square (Magyar Nemzet Online, Hungarian)

The article makes hints that the Charity Peace Foundation got the estate housing the „Muslim cultural centre”  at a very low price due to bribing. Also, corruption might be the reason of the „blindness” and the total ignorance of national security concerns from the side of the Józsefváros Local Council’s management.

The Budapest Islamic Centre is Built by a Foundation with al-Qaeda ties (Vigyázó blog, Hungarian)

The Foundation of the Dentist was Investigated Even Some Years Ago ( 2004 HVG.hu, Hungarian)

The Charity Peace Foundation, Dr. Elfatih Hassenein and Tayseer Saleh

Saleh Tayseer, the „Palestinian” dentist (Hungarian Wikipedia)

Is the Új-Buda Mosque Owned by a Foundation with al -Qaeda Ties? (Dzsihádfigyelő, 2011, Hungarian)

Sleeping Agents (Hetek, Hungarian)

Saleh Tayseer is Very Angry (Blikk, 2009, Hungarian)

Hungarian Rabbis are Protesting Against the Muslim Praying Center Planned to be Opened in their Neighbourhood  (Index, 2016, 29th August)

Philosopher of Religions: Why is the Government Delivering the Jews to the Muslims? (Atv, 2016 , Hungarian)

„The same government which is permanently talking about how the country should be protected from the possible dangers, now, by building this Muslim Center creates an other dangerous hotspot.”  György Gábor, Pilosopher of Reigions

The Arabs are in the Pantry (Mandiner, Hungarian)

Article published in a mainstream governmental newpaper about the worrysome huge numbers of Arab investors in Hungary. The first articles about this tendency were published in 2014.  „I wonder how credible and responsible is the fight of the Hungarian government against the Islamic terror if exactly this is the period when the half of the city is purchased by Arab businessmen enjoying the support of the highest government circles.”

Islamic Culture Centre to Open in Budapest (BBJ, English)

Hungarian Terror Group Received Saudi Funding (Jihadwatch, 2004)

Hungarian terror group received Saudi funding

Countering Islamist Radicals In Eastern Europe (György Léderer, English)

Palestinian Dentist Seeks Ft 30mn In Damages (Xpatloop, English)

Hungarian court awards compensation to wrongly accused Palestinian

Profile: Alija Izetbegovic (History Commons, English)

(about the role of Elfatih Hassanein)

Al Qaeda’s Balkan Ties: The Bosnian Connections -An ACD Exclusive (AC Democracy)

Al-Qaeda, TWRA and Elfatih Hassanein)